SON DAKİKA
Hava Durumu

Abonelik sözleşmesi (1)

Yazının Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:19
Yazının Güncellenme Tarihi: 10.05.2023 09:19

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, yayınlanan 'Abonelik sözleşmesinin tanımı ve kullanım alanları’ ile ilgili yapılan açıklamayı biz de buradan sizlere aktaralım.

Tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan abonelik sözleşmeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinde düzenlenmektedir.

Tüketiciler elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme hizmetleri (sabit veya mobil telefon, internet, uydu platform, kablolu yayın hizmeti ve benzeri) gibi zaruri ihtiyaçlarına ilişkin mal veya hizmetleri abonelik sözleşmeleriyle edinmektedir. Ayrıca, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar ile spor kulübü abonelikleri de ‘belirli süreli abonelik sözleşmeleri’ kapsamında değerlendirilmektedir.

Abonelik sözleşmesi nasıl kurulur?

Satıcı veya sağlayıcı sunulacak mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulması gereken abonelik sözleşmesinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kısa mesaj, e-posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı gibi araç veya ortamları ifade eden kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketici dilediği takdirde abonelik sözleşmesinin veya bu sözleşmenin eki olan belgelerin (taahhütname, kampanya formu, başvuru formu vb.) bir örneğini talep edebilir mi?

Tüketici, abonelik süresi boyunca sözleşme veya taahhütname örnekleri ile kullandığı tarifeye ilişkin ayrıntıları talep edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, bu bilgi veya belgeleri tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla ücret almaksızın vermek ya da kendi internet sayfası üzerinden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.

Taahhütlü abonelik nedir? Bu tür aboneliklerde süreye ilişkin bir kısıtlama var mıdır?

Taahhütlü abonelik, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde;

‘Satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;

• Sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı,

• Sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği abonelikler’ şeklinde tanımlanmış olup bu tür aboneliklerde süreye ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Taahhütnamede yer alması zorunlu bilgiler nelerdir?

Aboneliğe ilişkin taahhütnamede;

• Taahhüdün geçerlilik süresi,

• Taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri,

• Tüm vergiler dâhil toplam fiyat,

• İndirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı,

• Aylık yapılan indirim miktarı,

• Taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi ile ilgili bilgiler yer almak zorundadır.

İmzalanan taahhütnamenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sesli iletişim araçları veya kısa mesaj ile taahhüt verilebilir mi?

Taahhüt sesli iletişim araçları veya kısa mesaj yoluyla verilebilir.

Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi durumunda, taahhütnamede yer alması gereken bilgilerin tüketiciye aynı ortamda verilmesi zorunludur. Taahhüdün kısa mesaj yoluyla verilmesi durumunda ise taahhüt kapsamında sunulan mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresinin tüketiciye aynı ortamda iletilmesi yeterlidir.

Her iki durumda da taahhüdün verilmesinden itibaren 14 gün içinde taahhütnamenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye gönderilmesi gerekmektedir.

Taahhüt süresince taahhütname koşullarında değişiklik yapılabilir mi?

Taahhüt süresi içinde sözleşme ve taahhütname koşullarında tarife fiyatının artırılması gibi tüketici aleyhine olacak nitelikte değişiklikler yapılamaz.

Haklarınızı okuyarak, inceleyerek ve sorarak öğrenip en az hasarla hayatınıza devam edebilirsiniz.

Sözle değil, sözleşme ile işinizi mutlaka garanti altına alınız.

Yasaların size tanıdığı hakları kullanmak da en doğal hakkınızdır.

‘Bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir.’

Soru ve sorunlarınız için 'Alo 175 Tüketici Hattı'ndan bilgi edinebilirsiniz…

(Devam edecek)

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    Yükleniyor..
    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.