SON DAKİKA
Hava Durumu

Abonelik sözleşmesi (3)

Yazının Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:24
Yazının Güncellenme Tarihi: 13.05.2023 09:24

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, yayınlanan 'Abonelik sözleşmesinin tanımı ve kullanım alanları’ ile ilgili yapılan açıklamayı bugün de sizlere aktarmaya devam edelim.

Abonelik sözleşmesi kapsamındaki hizmetin ayıplı ifa edilmesi durumunda tüketici hangi hakları kullanabilir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13’üncü maddesine göre ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler de ayıplı sayılmaktadır.

Anılan Kanunun 15’inci maddesinde ise, hizmetin ayıplı ifa edilmesi durumunda  düzenlenmiştir.

Abonelik sözleşmesi kapsamında aldığı hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici;

• Hizmetin yeniden görülmesi,

• Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,

• Ayıp oranında bedelden indirim,

• Sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir.

Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda ne kadar gecikme zammı oranı uygulanır?

Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz. Bu oran, 2023 yılı için her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir.

Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektöründe faturasını zamanında ödemeyen tüketicilerden alınan açma-kapama bedeli mevzuata uygun mudur?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatında, açma-kapama bedeline ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Diğer taraftan,

• Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49/4 maddesine göre, fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilmez.

• Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 45’inci maddesi kapsamında; doğal gazı kesilen müşteriden, sayaç açma kapama bedeli alınabilir.

• Su ve kanalizasyon hizmetlerinde faturanın zamanında ödenmemesinden dolayı hizmeti kesilen tüketicilerden açma-kapama bedeli alınabilir.

• Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğine göre faturanın zamanında ödenmemesi durumunda tüketiciye yapılacak bilgilendirme sonrası hizmetin kısıtlanması veya durdurulması söz konusu olabilecektir. Tüketiciden açma-kapama ücreti alınması durumunda açma-kapama ücretine de bu bilgilendirmede yer verilmek zorundadır. Ayrıca, elektronik haberleşme sektöründe bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı da aynı Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Tüketici faturaya ilişkin ayrıntıları talep edebilir mi?

Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin (fatura) ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.

Faturasında yer alan tutarın hatalı olduğunu düşünen tüketici bu faturaya itiraz edebilir mi?

Faturada (ödeme bildirimi) yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle faturanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz edilebilmektedir. Bu itiraz, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılmalı ve inceleme sonuçları hakkında tüketici bilgilendirilmelidir.

Sözle değil, sözleşme ile işinizi mutlaka garanti altına alınız.

‘Bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir.’

Soru ve sorunlarınız için 'Alo 175 Tüketici Hattı'ndan bilgi edinebilirsiniz…

(Devam edecek)

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.