SON DAKİKA
Hava Durumu

Abonelik sözleşmesi (4)

Yazının Giriş Tarihi: 15.05.2023 11:00
Yazının Güncellenme Tarihi: 15.05.2023 11:00

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, yayınlanan 'Abonelik sözleşmesinin tanımı ve kullanım alanları’ ile ilgili yapılan açıklamayı bugün de sizlere aktarmaya devam edelim.

Katma değerli hizmet alan tüketicinin mobil telefon hattına ücret yansıtılabilir mi?

Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri haber ve spor paketleri, logo, melodi, oyun gibi birer telekomünikasyon hizmeti şeklinde hukuki ve teknik olarak GSM operatörleri tarafından sunulabilmektedir. Bu tür hizmetlerde, hizmetin içeriği ve/veya mobil şebekelerde kullanımı için gerekli altyapı ve yazılım içerik sağlayıcı üçüncü firmalardan alınmaktadır.

Katma değerli hizmetlerin tüketicilerle abonelik sözleşmesi yoluyla veya tekil içerik olarak satın alınması durumunda mesafeli sözleşme akdedilmek suretiyle sunulması sebebiyle; ‘Abonelik Sözleşmeleri’ ve ‘Mesafeli Sözleşmeler’ ile ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 13/3 maddesinde; ‘Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.’ şeklindeki düzenleme ile GSM operatörlerinin sorumluluğu açıkça hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bu hizmetlerin mesafeli sözleşme akdedilmek suretiyle sunulması sebebiyle; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tüketicilere satın alma işleminden önce ön bilgilendirme yapılması zorunludur.

Tüketici abonelik feshine ilişkin talebini hangi yöntemlerle iletebilir?

Fesih bildiriminin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmesi gerekmektedir.

Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

Diğer taraftan, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğine göre;  aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;

a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak,

b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına göndermek,

c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,

ç) e-Devlet Kapısını kullanmak,

d) İşletmecinin çevrimiçi işlem merkezini kullanmak,

e) İşletmecide kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak başvuruda bulunmak,

f) İşletmecinin müşteri hizmetlerini kullanmak,

g) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. Fesih taleplerinde abonenin kimlik belgesi, kimlik bilgileri kontrol edilerek veya abonenin kimliği doğrulanarak fesih taleplerinin her şartta alınması sağlanır.

Aboneliğini fesheden tüketici ödemiş olduğu hizmet bedelinin yararlanmadığı kısmının iadesini talep edebilir mi?

Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

Abonelik sözleşmesinin feshi işleminin ardından tüketiciye fatura gönderilebilir mi?

Satıcı veya sağlayıcı, fesih tarihine kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini (fatura), fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

Sözle değil, sözleşme ile işinizi mutlaka garanti altına alınız.

‘Bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir.’

Soru ve sorunlarınız için 'Alo 175 Tüketici Hattı'ndan bilgi edinebilirsiniz…

(Devam edecek)

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.