SON DAKİKA
Hava Durumu

Tüketici Hakem Heyetleri başvuruları nasıl inceler?

Yazının Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:41
Yazının Güncellenme Tarihi: 17.04.2024 12:41

Tüketici Hakem Heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır, gerekli görülmesi halinde Tüketici Hakem Heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir.

Tüketici Hakem Heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir.

Talep edilmesi ve Tüketici Hakem Heyeti başkanınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. İstenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir. Tüketici Hakem Heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen bilirkişi görevlendirebilir.

Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Ne kadar sürede karar verilir?

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular öncelikle gündeme alınabilir.

Kararlarının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?

Tüketici Hakem Heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için ilgili icra dairesine başvurulabilir.

Kararlara karşı itiraz edilebilir mi?

Taraflar Tüketici Hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır.

Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Başvuru aşamaları nereden takip edilebilir?

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir.

Tüketici Hakem Heyeti tarafından yapılan başvuruya ilişkin henüz karar alınmadan önce tarafların uzlaşması halinde nasıl bir yol izlenmelidir?

Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar çözümlenmesi halinde, söz konusu durumun ispatına yönelik bilgi ve belgelerin Tüketici Hakem Heyetine iletilmesi gerekmektedir.

Bilinçli tüketici, temel ihtiyaçları kadar alışveriş yapandır.

Bilinçli tüketici, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı ise hakkını aramalıdır.

Bilinçli tüketici, her pahalı mal ya da hizmet 'kaliteli'dir anlamına gelmediğini bilir.

Bilinçli tüketici, sözle değil, sözleşme ile işini mutlaka garanti altına alır.

Bilinçli tüketici, satın aldığı mal ya da hizmetin karşılı fatura ya da fişini alır.

Bilinçli tüketici, bir mal satın alırken gerçekten bu mala ihtiyacı olup olmadığını düşünür.

Bilinçli tüketici, kampanyalı satışlarda dikkatli olur.

Bilinçli tüketici, ayıplı mal ve hizmeti kabul etmez.

Bilinçli tüketici, israf yapmayan kişidir.

Bilinçli tüketici, tasarruf yapan kişidir.

Satıcı tüketiciyi, tüketici de satıcıyı haksız yere mağdur etmemelidir.

Arzu ve istekler sınırsız ancak kaynaklar sınırlıdır.

Soru ve sorunlarınız için 'Alo 175 Tüketici Hattı'ndan bilgi edinebilirsiniz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    Yükleniyor..
    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.