SON DAKİKA
Hava Durumu

Tüketicinin hak arayışında ‘limit’ yükseldi!

Yazının Giriş Tarihi: 26.09.2022 10:26
Yazının Güncellenme Tarihi: 26.09.2022 10:26

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Tüketici Hakem Heyetleri’ne ilişkin hükümlerinde 24/3/2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeler 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 6502 sayılı Kanun değişiklikleriyle eş zamanlı olarak yürürlüğe girecektir.

YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HUSUSLAR

Başvurularda parasal limitler 30 bin TL’ye çıkarıldı
2022 yılı itibarıyla değeri 15 bin 430 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevliyken; ilgili maddede yapılan değişiklikle daha fazla sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözüme bağlanması amacıyla parasal değer 30 bin TL yükseltilmektedir.
Buna göre tarafların değeri 30 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuruları zorunlu olup 30 bin TL'nin ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. Değişen parasal sınırlar ayrımı sebebiyle tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yaparken dikkat edilmelidir.

Hak arama yolları kolaylaştırıldı

İl Tüketici Hakem heyetlerinin il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetlerinin ise ilçe sınırları içinde yetkilerine devam etmelerinin yanı sıra il veya ilçe tüketici hakem heyetinden hangisine başvuru yapılabileceğini belirleyen ve bugüne kadar süregelen “parasal sınır” ayrımı ortadan kaldırılmış olduğundan tüketicilerin tercihlerine bağlı olarak başvuru yapabilecekleri yetki çevreleri genişletilmiştir.
Diğer taraftan; tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, tüketicilerin yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlanmıştır.
Ayrıca tüketicilerin, tüketici hakem heyeti kararına karşı tüketici mahkemesine itiraz yolu genişletilmiş ve tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirilmiştir.

Kurumsal ve teknik alt yapı iyileştirildi

Tüketici hakem heyetlerinin kurumsal yapısı iyileştirilmiş, heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlenmiş ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verilmiştir.
Buna ek olarak tüketici hakem heyetlerince daha hızlı ve en az maliyetle tebligat yapılabilmesi adına diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlanmış olup elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirilmiştir.

Yargı öncesi çözüm olanakları artırıldı

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutularak tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır. Mağduriyetlerin en aza indirilmesi ve en hızlı şekilde çözüme ulaşılması amacıyla taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Bilerek bilgi veya belge sunmayanlar

Yapılan değişiklikle, satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyeceği düzenlenerek tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır.

İnceleme süresi hızlandırıldı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre altı ay içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, ilave süre altı aydan üç aya düşürülmüş, mağduriyetlerin daha hızlı çözümlenmesi adına tüketici hakem heyetlerinin karar alma süresi kısaltılmıştır.

Hep daha iyisi için değişim önemli bir adımdır...

Bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir.

Arzu ve istekler sınırsız ancak kaynaklarımız sınırlıdır.

Soru ve sorunlarınız için ‘Alo 175 Tüketici Hattı’ndan bilgi edinebilirsiniz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

    Yükleniyor..
    En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.